Loading...
Trang chủ2018-08-11T11:55:25+07:00

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chúng tôi là công ty Cổ phần được thành lập bởi các cổ đông là các chuyên gia đầu ngành có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng công trình dầu khí Biển.

CON NGƯỜI, SỰ CHÍNH TRỰC, SỰ CHUYÊN NGHIỆP

Các nhân viên đang làm việc cho Biển Đông hiện nay sẽ vẫn tiếp tục công việc của họ tại đây vào năm 2050. Và công ty có chiến lược rằng con người của Công ty sẽ luôn hoài bão về sự phát triển bền vững. Chúng ta đảm bảo an toàn cho con người và môi trường trong quá trình hoạt động

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Biển Đông; hình ảnh slide 2

DỊCH VỤ HÀNG ĐẦU CỦA CHÚNG TÔI

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Biển Đông là một trong những Công ty hàng đầu chuyên cung cấp vật tư, thiết bịdịch vụ cho ngành công nghiệp dầu khí, Công trình Biển, công trình công nghiệp khác và các công trình offshore

DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THIỆN

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Biển Đông

TIN TỨC

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Biển Đông