Qua đánh giá có 4 đối tượng tại giếng Mèo Trắng Đông – 1X cho dòng dầu công nghiệp, gia tăng trữ lượng khoảng 5,56 triệu tấn dầu.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết vừa phát hiện thêm một mỏ dầu khí mới tại giếng Mèo Trắng Đông – 1X (lô 09-1, VSP).

Tính toán của Vietsovpetro, đơn vị trực tiếp tìm kiếm cho biết, công tác thi công và thử vỉa giếng MTD-1X tại cấu tạo Mèo Trắng Đông đã được đơn vị này kết thúc cách đây 4 tháng. Qua đánh giá tại đây có 4 đối tượng cho dòng dầu công nghiệp, gia tăng trữ lượng ước đạt 5,56 triệu tấn dầu. Tuy nhiên, Mèo Trắng Đông-1X cùng với 3 giếng khác (BH-1803, MTD-2X và BH-1903) tại lô 09-1 vẫn chưa bước sang giai đoạn khoan khai thác.

Phát hiện dầu khí mới này sẽ góp phần gia tăng trữ lượng khai thác dầu khí và phần nào cải thiện sản lượng khai thác dầu khí trong bổi cảnh các mỏ dầu Việt Nam bước vào giai đoạn cuối với việc suy giảm sản lượng tự nhiên.

Tín hiệu và kết quả thăm dò có tín hiệu khả quan, nhưng thách thức với hoạt động, khai thác thăm dò và tìm được nguồn mới của “ông lớn” dầu khí là không hề nhỏ.

Trong các báo cáo gần đây PVN đều khẳng định công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí vẫn “tiếp tục được triển khai theo kế hoạch”, song nửa đầu năm 2018 gia tăng trữ lượng quy dầu lại chưa mấy khả quan, khoảng 1,5 triệu tấn so với mục tiêu cả năm 10-15 triệu tấn quy dầu.

Thực tế việc dữ liệu sụt giảm của hệ số gia tăng trữ lượng bù trừ vào sản lượng khai thác đạt hệ số an toàn liên tục giảm vài năm gần đây lại cho thấy việc thực hiện kế hoạch sản lượng khai thác thời gian tới gặp nhiều khó khăn. Đơn cử giai đoạn 2011 – 2015 hệ số này là 1,5 lần, đã giảm xuống mức 0,65 lần năm 2016 và tiếp tục sụt xuống 0,17 lần năm 2017. Sáu tháng đầu năm 2018 con số này còn 0,13 lần.

Một trong số nguyên nhân khiến công tác tìm kiếm, thăm dò dầu khí gặp khó khăn do cơ chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ tìm kiếm thăm dò dầu khí đã kiến nghị đề xuất trong Dự thảo Quy chế tài chính của công ty mẹ – tập đoàn vẫn chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong lúc bài toán tăng thăm dò khai thác của PVN vẫn trong lộ trình kế hoạch và chờ gỡ khó về cơ chế thì xét ở khía cạnh các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh tập đoàn này khá quả quan trong những tháng đầu năm 2018.

Theo báo cáo mới nhất, 7 tháng sản lượng khai thác dầu của PVN đạt 8,32 triệu tấn, gần 63% kế hoạch năm; khí là 6,17 tỷ m3; đạm 969.000 tấn. Sản xuất xăng dầu 975.000 tấn trong đó Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là 539.000 tấn, và Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn là 391.000 tấn dù chưa đi vào vận hành thương mại chính thức.

Riêng với sản xuất điện, trong tháng 7 do tình hình thủy văn thuận lợi nên EVN huy động thấp sản lượng các nhà máy điện của PVN, như chỉ huy động 81% công suất Cà Mau 1, Nhơn Trach 2 là 86% và Vũng Áng 1 khoảng 65%… nên sản lượng điện sản xuất của tập đoàn đạt 1,68 tỷ kWh. Tính chung 7 tháng, sản xuất điện của PVN 13,48 tỷ kWh, bằng 62,5% kế hoạch năm.

Nhờ đó, tập đoàn này đạt doanh thu 332.200 tỷ đồng, lãi sau thuế 17.800 tỷ và nộp ngân sách 61.800 tỷ.