Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (mã GAS) vừa thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 với tỷ lệ 20%.

Ngày bắt đầu thanh toán cổ tức dự kiến trong tháng 9 hoặc tháng 10/2018.

Với hơn 1,91 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền mà tổng công ty dự chi vào khoảng 3.828 tỷ đồng. Trong đó, tập đoàn Dầu khí (PVN) sẽ nhận được 3.666 tỷ đồng khi sở hữu 95,76% vốn điều lệ GAS.

Trước đó cuối tháng 6/2018 PV Gas vừa chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả nốt cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền cũng với tỷ lệ 20%. Như vậy, GAS đã chia cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 40% hoàn toàn bằng tiền mặt. Được biết, Tổng công ty cũng dự kiến duy trì mức chi trả này trong năm 2018. Do vậy, GAS sẽ còn có đợt chi trả khác.

Hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm của GAS ghi nhận 38.191 tỷ đồng doanh thu và 5.872 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 17,9% và 42,9% so với nửa đầu năm 2017. Như vậy, với mục tiêu đạt 55.726 tỷ đồng doanh thu và 6.429 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, quy 6 tháng, GAS đã hoàn thành 69% chỉ tiêu doanh thu và 91% chỉ tiêu lợi nhuận được giao.

Trên thị trường, cổ phiếu GAS đạt đỉnh mức 136.000 đồng/cổ phiếu hồi tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, triển vọng phát triển các dự án lớn của PV Gas chưa rõ ràng cộng với việc công ty không thể thực hiện thoái vốn nhà nước từ mức 95% xuống 65% trong năm nay đã khiến cổ phiếu GAS giảm 31% trong chưa đầy 3 tháng xuống giao dịch quanh mức 94.000 đồng/cổ phiếu.
THANH HÀ