Trả lời: Trước hết bạn nên biết Dầu thô là MỘT HỖN HỢP các chất hữu cơ,phần lớn là những hợp chất của hydrocarbon, thuộc gốc ankan.
Mà đã là 1 hỗn hợp thì không thể luôn mang một tính chất nhất định của 1 thành phần nào đó được mà phải tùy vào từng loại nữa.

Các thành phần hóa học của dầu mỏ được chia tách bằng phương pháp chưng cất phân đoạn. Các sản phẩm thu được từ việc lọc dầu có thể kể đến là dầu hỏa, benzen, xăng, sáp parafin, nhựa đường v.v.