Trả lời: Sở dĩ phải lắp đặt đường ống dẫn dầu dưới đáy biển chính là để vận chuyển dầu từ một nơi này tới một nơi khác, chỉ có điều đường ống được lắp đặt dưới đáy biển. Bởi vì những nước không sản xuất dầu mỏ vẫn phải mua dầu mỏ từ những nước sản xuất dầu. Nếu như cự ly vận chuyển không quá xa, thì có thể lợi dụng hệ thống đường ống dưới đáy biển để vận chuyển, trực tiếp đưa dầu tới nước thiếu dầu. Nhưng nếu khoảng cách giữa hai nước quá xa thì bắt buộc phải dùng các tàu chở dầu loại lớn để chở. Có nước thậm chí con đem dầu dự trữ sẵn trong những dụng cụ trữ dầu lớn dưới đáy biển, đợi tàu chở dầu đi qua thì lấy ra chở đi.

Những ống dẫn dầu lớn dưới đáy biển đều vô cùng vững chắc, lượng dầu trữ ở bên trong cũng không nhiều lắm, khi cần thiết có thể lấy ra bất cứ lúc nào, đồng thời có thể sử dụng xà lan đáy bằng để vận chuyển. Có điều ống dẫn dầu phải được chôn dưới đáy biển nhằm tránh bị lưới đánh cá câu phải gây hư hại.