Cyber Oil chúng tôi đang tuyển dụng các chức danh như dưới đây để chuẩn bị cho các dự án sắp tới.
1. Painter – Thợ sơn
2. Scaffolder – Thợ giàn dáo
3. Mechanic – Thợ máy
4. Fitter
5. E&I
6. Instrument technician
Các bạn quan tâm vui lòng gửi CV ghi chi tiết kinh nghiệm làm việc cho tới thời điểm hiện tại và các bằng cấp, chứng chỉ cho chúng tôi tại: cyberoilcorp@gmail.com.
Chúng tôi sẽ lưu hồ sơ và liên lạc sau khi xem xét cho các dự án với khách hàng của mình.